18. април 2023.

Мила, глумица у немилости

18. април 2023

ПРЕМИЈЕРА

60 минута

Трајање

Миливоје Млађеновић

текст, режија и рјешење сценског простора

Даница Ничић

кореографија и избор музике

дуодрама према мотивима монодраме Косте Трифковића

*** у представи коришћена музика групе Готан пројект

Игор Кајмаковић

композитор сонгова

Драгана Арсенић

асистенткиња редитеља

Игор Кајмаковић

тон

Мирза Јунузовић, Мирослав Делић

свјетло

Веселин Мирић

декоратер

Јована Голубић

гардеробер

Игор Кајмаковић

графички дизајн

Михајло Васић - Four Pixel Studio

фото

Играју

Вања Кртолина

ДРАГИЊА РУЖИЋ

Душан Ранковић

ДУШАН РАНКОВИЋ, ГЛУМАЦ

Михаило Максимовић / Ненад Благојевић

УПРАВНИК ПОЗОРИШТА

КОСТА ТРИФКОВИЋ (Нови Сад, 20. X 1843 – Нови Сад, 19. II 1875). Као позоришни аутор јавио се 1870. и до 1873. написао је пет шаљивих комада: Француско-пруски рат, Честитам, Школски надзорник, Избирачица и Љубавно писмо. Пред крај живота интензивно је писао за позориште, остваривши још петнаестак позоришних дjела: Мило за драго, драмат Младост Доситеја Обрадовића, драмолет На Бадњи дан и шаљиве игре Тера опозицију, Пола вина пола воде, Мило за драго, Мила и Ни бригеша. Као позоришног писца одликовала га је вjештина ства- рања радње, динамичне, ведре, забавне; комедије интриге одговарале су укусу публи- ке, односно грађанске средине којој је и сам припадао, те су муњевито освојиле позоришну сцену. У њима је сликао своје савременике – српско новосадско грађанско друштво на крају епохе омладинског покрета, доносећи слику живота малих људи, са њиховим страстима и манама. Јован Христић је уочио да је Тифковић извршио малу револуцију у историји наше драмске књижевности, да је створио нов жанр – водвиљ, да је увео оно што је до њега било углавном изван књижевности, односно да је од најбаналније забаве начинио драмску књижевност, исто онако као што су то у историји француске драме учинили мајстори водвиља као што су Лабиш или Фејдо.

 

МИЛА – шаљива игра у једном чину. Према изворном тексту Карла Аугуста Гернера Erste Gastrolle des Freulein Veilchenduft oder theatralische Studien, драматизовао и посрбио: Коста Трифковић. – Праизвођење у СНП 27. I 1872. у Новом Саду. – Д. Ружићка (Мила). Изведено 9 пута. Једино уз комад Мила Трифковић напомиње да је то посрба. Највјероватније је сма- трао да је дужан да укаже на поријекло занимљиве идеје за овај монолог, који се исто може сматрати оригиналим комадом као и његова комедија Мило за драго настала такође по туђој идеји.

 

ХАЏИЋ Антоније Тона – управник, драматург и редитељ СНП, подначелник ДСНП и начелник ДСНП, председник ПО (Суботица, 20. XI 1831 – Нови Сад, 17. I 1916). Један од најзначајнијих позоришних радника у историји СНП, али и у српском позо- ришном животу уопште… Највише је допринио дисциплини, организацији и умје- тничком усавршавању глумачке дружине и избору комада за репертоар. Хаџић је посједовао непресушну енергију, љубав и одушевљење за позориште, велико знање и разумијевање позоришне проблематике, изузетне организаторске способности, узо- ран културан однос према глумцима са много такта и добронамјерности, али и потре- бну строгост и све то у већем степену него што је ико, сем Јована Ђорђевића, имао прије и после њега. РУЖИЋ Драгиња – драмска глумица (Врањево, 14. X 1834 – Вуковар, 19. IX 1905). У историји српског позоришта било је и већих глумица, али једва да их има које су, као она, могле са успјехом наступати у толико различитих глумачких фахова: тумачи- ла је драмске и комичне улоге, затим роле идеалних, отмјених мајки и жена из народа, краљевске личности и улоге салонских дама, интриганткиња и оштроконђи. У овој уопштеној класификацији њеног репертоара садржан је највећи број женских типова и карактера за које сцена зна. Наступала је и у пјевачким улогама и гласом и пјевањем заносила публику у свим крајевима у којима је СНП гостовало. Савјесна и необично упорна у раду, интелигентна, пламеног темперамента, интуитивно је осјећала све компоненте лика који је требало да оваплоти и скоро по правилу за њега налазила права рјешења. Њену глумачку личност изразито карактеришу свједо- чанства критичара из тог раздобља. „Она је сваку, ма и најмању улогу, добро проу- чавала и приказала правом, природном драмском силом а не којекаквим глумачким доскочицама” (А. Хаџић, 1898).

Резервишите карту:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Број карата